prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., vedúci katedry
e-mail: tsollar@ukf.sk
tel.č.:
kancelária: A714, konzultačné hodiny:
PaedDr. et Mgr. Marta Zaťková, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry
e-mail: mzatkova@ukf.sk
tel.č.: 037/6408785
kancelária: A718, konzultačné hodiny: utorok v prestávke výučby
Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
e-mail: mpopelkova@ukf.sk
tel.č.: 037/6408792
kancelária: A702, konzultačné hodiny: utorok 09:30 – 11:00
PhDr. Margita Drienovská, PhD.
e-mail: m.drienovska@centrum.sk
tel.č.: 037/6545111
kancelária: A718, konzultačné hodiny: piatok 10:00-11:00 na Ústave klinickej psychológie FN Nitra, prípadne na tel.č. 037/6545787
PaedDr. Erika Jurišová, PhD.
koordinátorka pre Erasmus+, koordinátorka pre Prax
e-mail: ejurisova@ukf.sk (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408785
kancelária: A718, konzultačné hodiny: utorok 9:00-11:00
PhDr. Peter Klubert, PhD.
e-mail: pklubert@gmail.com
tel.č.: 0903 602 229
kancelária: A716, konzultačné hodiny: po dohovore na tel. č. 0903 602 229
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
e-mail: lpilarik@ukf.sk (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408787
kancelária: A716, konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 – 15:00
Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
e-mail: juhlarikova@ukf.sk
tel.č.: 037/6408788
kancelária: A717, konzultačné hodiny: utorok 9:00 – 11:00
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller,CSc.
e-mail: expssarm@savba.sk (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408785
kancelária: A718, konzultačné hodiny: v čase výučby
Mgr. Gabriela Šeboková, PhD. 
e-mail: gsebokova@ukf.sk (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408786
kancelária: A717, materská dovolenka, konzultačné hodiny: dohoda e-mailom
Doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.
e-mail: milos.slepecky@gmail.com (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/6408821
kancelária: A609, konzultačné hodiny: v prestávke výučby
PhDr. Ľubomír Čornák, PhD.
e-mail:
tel.č.:
kancelária: konzultačné hodiny: v prestávke výučby
Mgr. Mária Halamová, PhD.
e-mail: mhalamova@ukf.sk
tel.č.: 037/6408786
kancelária: A717
Ing. PhDr. Richard Wolt, PhD.
e-mail:
tel.č.:
kancelária: A718, konzultačné hodiny:  v prestávke výučby po predchádzajúcej dohode
Mgr. Ema Benka, PhD.
e-mail:
tel.č.:
kancelária: konzultačné hodiny:  v prestávke výučby
Lívia Kriváčková, sekretariát, technička, správkyňa katedrovej knižnice
e-mail: lkrivackova@ukf.sk
tel.č.: 037/ 6408 789
kancelária: A715, úradné hodiny: pondelok – piatok: 7:00 – 15:00
Mgr. Miroslava Balážová , doktorandka
e-mail: miroslava.balazova@ukf.sk (profil na ResearchGate)
tel.č.: 037/ 6408 789 790
kancelária: A701, konzultačné hodiny: utorok: 9:30 – 11:30
Mgr. Mária Jančiarová, doktorandka
e-mail: maria.janciarova@ukf.sk
tel.č.: 037/ 6408 789 790
kancelária: A701, konzultačné hodiny: utorok 10:00-11:00
Na zabezpečení študijného programu v odbore Psychológia sa spolu s pracovníkmi Katedry psychologických vied podieľajú aj pracovníci Ústavu aplikovanej psychológie.