Prijímacie konanie

Bakalársky študijný program Akreditovaný bakalársky študijný program Psychológia uskutočňovaný v dennej forme . Štandardná dĺžka štúdia je tri roky v dennej forme štúdia, absolventi získajú titul „bakalár“ (Bc.). Prijímacie konanie pre odbor Psychológia sa uskutočňuje BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Podmienky prijímacieho…

Uchádzači

Milí študenti a záujemcovia o štúdium psychológie Na Katedre psychologických vied ponúkame štúdium v AKREDITOVANOM študijnom programe Psychológia. KPsV sa zameriava na prípravu psychológov v jednoodborovom, neučiteľskom bakalárskom a magisterskom štúdiu. Vzdelávanie prebieha dennou formou štúdia. Podrobné informácie o štúdiu…