Odborná prax

Dokumenty, potrebné pre úspešné absolvovanie praxe počas štúdia Tlačivo č.1: Vzor žiadosti o výkon odbornej praxe Tlačivo č.2: Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študenta: aktualizovaná 9/2021 Tlačivo č.3: Výkaz z výkonu odbornej praxe Tlačivo č.4: Sebareflexia z výkonu odbornej praxe…