Psychologická poradňa

Centrum poradenských služieb zastrešujú Ústav klinickej psychológie Fakultná nemocnica Nitra, Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre. Odborný garant: PhDr. Margita Drienovská, PhD. Zámerom je ponúknuť študentom FSVaZ poradenstvo, podporu osobnostného rastu, koučing, supervíziu, respektíve rozvoj…