Doktorandské štúdium

Profil absolventa doktorandského stupňa štúdia v odbore: Pedagogická, poradenská a školská psychológia (III. stupeň VŠ vzdelania) Absolvent doktorandského študijného programu sa orientuje v najnovších poznatkoch a trendoch rozvoja, ktoré prináša vedecký výskum a prax v danej oblasti. Je spôsobilý tieto…