Knižnica

Milí študenti, Katedra psychologických vied ponúka vo svojej  príručnej knižnici na 5.posch. FSVaZ odbornú literatúru potrebnú pre vzdelávanie na našej katedre. Knižnica katedry psychologických vied (KPsV) poskytuje: Knižnú literatúru domácej produkcie. Knižnica má vo svojich fondoch bohato zastúpenú slovenskú produkciu.…