Erasmus+

KPsV podporuje mobility študentov a pedagógov na zahraničných partnerských univerzitách. Program Erasmus+ sa realizuje na UKF v Nitre formou mobilít: študijných pobytov a študentských stáží a prednáškových pobytov pre pedagógov  a školení nepedagogických pracovníkov. Aktuálne má podpísané bilaterálne dohody a…