Bakalárske štúdium

Charakteristika bakalárskeho štúdia odboru: Psychológia Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia: 3 roky (6 semestrov). Obsah študijného programu je zameraný na: osvojenie si teoretických vedomostí so zameraním na metodologické a teoretické poznatky a postupy v psychologických vedách, získanie elementárnych poznatkov zo psychologických…