Centrum poradenských služieb zastrešujú Ústav klinickej psychológie Fakultná nemocnica Nitra, Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre.

  • Odborný garant: PhDr. Margita Drienovská, PhD.

Zámerom je ponúknuť študentom FSVaZ poradenstvo, podporu osobnostného rastu, koučing, supervíziu, respektíve rozvoj kompetencií pre výkon pomáhajúcich profesií, poskytnúť študentom v súlade s Európskym certifikátom z psychológie základný odborný zácvik v teréne, ktorý im umožní pracovať pod supervíziou. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v tomto dokumente.