KPsV podporuje mobility študentov a pedagógov na zahraničných partnerských univerzitách. Program Erasmus+ sa realizuje na UKF v Nitre formou mobilít: študijných pobytov a študentských stáží a prednáškových pobytov pre pedagógov  a školení nepedagogických pracovníkov.

Aktuálne má podpísané bilaterálne dohody a spolupracuje s univerzitami:

Informácie, poradenstvo, pomoc pri vybavovaní mobility a spracovanie podkladov k mobilite študentov v rámci programu Erasmus+ zabezpečuje

Všetky aktuálne informácie o mobilitách sú tu.

Rôzne ponuky na štipendijné pobyty, stáže, letné školy a pod. v zahraničí, ktoré neadministruje UKF v Nitre, SAIA, n.o, ani MŠVVŠ SR môžte nájsť tu. V prípade záujmu uchádzač musí kontaktovať priamo organizátora alebo poskytovateľa daného štipendia.

Aké sú skúsenosti našich študentov s Erasmus+ mobilitami? Prečítajte si viac:

Dominika Kinčeková na stáži v Národnom ústave duševného zdravia v Klecanoch

Lucia Martančíková na študijnom pobyte na University of Latvia v Rige