Kariérové poradenstvo pre študentov

Kariérové poradenstvo pre študentov

Ústav aplikovanej psychológie v zastúpení kariérových poradkýň Mgr. Miriamy Hudákovej, PhD. a Mgr. Kataríny Baňasovej, PhD. v spolupráci so Študentským centrom UKF 28.4.2022 zrealizoval Diskusný klub. Išlo o ochutnávku kariérového poradenstva pre  študentov, ktorí by si poradenstvo chceli vyskúšať, no ešte stále…

Katedrové kolo ŠVOK

Katedrové kolo ŠVOK

Dňa 24.3. 2021 sa na našej katedre uskutočnilo katedrové kolo ŠVOK, na ktorom naši študenti a študentky odprezentovali súťažné práce. Odbornú porotu tvorili prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., PaedDr. et. Mgr. Erika Jurišová, PhD., Mgr.…

Prednáška na tému Vojenská psychológia

Prednáška na tému Vojenská psychológia

Dňa 5.3. sa v spolupráci s Oddelením psychologických a sociologických činností Personálneho úradu OS SR MO SR konala prednáška na tému Vojenská psychológia, ktorej súčasťou bola aj téma ako sa uplatniť ako psychológ Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnili študenti…

DOD 2020

DOD 2020

Dňa 13.2. sme na Katedre psychologických mali Deň otvorených dverí, v príprave ktorého sa angažovali naši pedagógovia aj študenti. Tešíme sa z množstva záujemcov o štúdium na našej katedre a veríme, že sa uvidíme v novom akademickom roku.

Katedrové kolo ŠVOK 2018

Katedrové kolo ŠVOK 2018

Na Katedre psychologických vied sa v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie konalo dňa 12.4.2018 katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore Psychológia. Do súťaže sa prihlásili tri študentky magisterského študijného programu Psychológia. Študentky prezentovali svoje práce a diskutovali výsledky svojich výskumov s doc. PhDr.…

Študentské experimenty

Študentské experimenty

Naši druháci bakalári tento rok opäť realizovali experimenty v rámci predmetu Experimentálna psychológia pod vedením prof. PhDr. Tomáša Sollára, PhD a PhDr. Ľubora Pilárika, PhD. Každoročné podujatie, v rámci ktorého študenti prezentujú svoje experimenty, prináša množstvo zaujímavých zistení o ľudskom…