Prihláste sa na absolventskú stáž

Prihláste sa na absolventskú stáž

Milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia, dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje výzvu v rámci programu Erasmus+ KA103 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2020/2021. Študenti končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia sa…

Aktuálne informácie z ERASMUS+

Aktuálne informácie z ERASMUS+

Pozastavenie všetkých Erasmus mobilít až do odvolania. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, študenti a študentky, Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu, UKF v Nitre POZASTAVUJE PRIHLASOVANIE ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV  NA ERASMUS MOBILITY S REALIZÁCIOU  V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021…

Nová informácia k ŠVOK 2020

Nová informácia k ŠVOK 2020

Katedrové kolo ŠVOK sa presúva na 21. mája (štvrtok) o 8:30. Zároveň však upozorňujeme, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom je možná zmena dátumu resp. forma prezentácie. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Bližšie informácie sú tu.

Posun termínu odovzdania záverečnej práce

Posun termínu odovzdania záverečnej práce

UKF upozorňuje študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, že sa posúva termín odovzdania záverečnej práce o dva týždne. Najneskorší dátum vloženia záverečnej práce do Akademického informačného systému (AIS) je 9. mája 2020. Pri dizertačných prácach termíny určia dekani…