Prihlasovanie na Erasmus+ mobility v AR 2019/2020

Milí študenti, milé študentky, je možnosť prihlasovania sa na Erasmus+ mobility v AR 2019/2020. podrobné informácie na: https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2815-erasmus-mobility-v-ar-2019-2020 Zároveň, stále ešte je možnosť prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu STAŽ v tomto AR 2018/2019: https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2755-erasmus-staz-pocas-letneho-semestra Obe výzvy majú možnosť prihlásenia sa…

ŠVOK 2019

Dňa 25. apríla (štvrtok) o 8:00 sa uskutoční katedrové kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie odboru Psychológia. Bližšie informácie si môžte pozrieť na plagáte podujatia a prihlásiť tu. Šablónu pre písanie príspevku si môžte stiahnuť tu.

Katedrové kolo ŠVOK 2018

Dňa 12. apríla 2018 o 8.00 sa na našej katedre uskutoční katedrové kolo ŠVOK. Na aktívnu alebo pasívnu účasť sú srdečne pozvaní študenti všetkých ročníkov. Aktívni účastníci môžu, okrem dôležitých bodov zohľadnených pri prijímacom konaní na vyšší stupeň štúdia, získať…