DOD 2020

DOD 2020

Dňa 13.2. sme na Katedre psychologických mali Deň otvorených dverí, v príprave ktorého sa angažovali naši pedagógovia aj študenti. Tešíme sa z množstva záujemcov o štúdium na našej katedre a veríme, že sa uvidíme v novom akademickom roku.

Prihlasovanie na Erasmus+ mobility v AR 2019/2020

Milí študenti, milé študentky, je možnosť prihlasovania sa na Erasmus+ mobility v AR 2019/2020. podrobné informácie na: https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2815-erasmus-mobility-v-ar-2019-2020 Zároveň, stále ešte je možnosť prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu STAŽ v tomto AR 2018/2019: https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2755-erasmus-staz-pocas-letneho-semestra Obe výzvy majú možnosť prihlásenia sa…

ŠVOK 2019

Dňa 25. apríla (štvrtok) o 8:00 sa uskutoční katedrové kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie odboru Psychológia. Bližšie informácie si môžte pozrieť na plagáte podujatia a prihlásiť tu. Šablónu pre písanie príspevku si môžte stiahnuť tu.