Prihláste sa na absolventskú stáž

Prihláste sa na absolventskú stáž

Milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia, dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje výzvu v rámci programu Erasmus+ KA103 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2020/2021. Študenti končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia sa…

Aktuálne informácie z ERASMUS+

Aktuálne informácie z ERASMUS+

Pozastavenie všetkých Erasmus mobilít až do odvolania. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, študenti a študentky, Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu, UKF v Nitre POZASTAVUJE PRIHLASOVANIE ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV  NA ERASMUS MOBILITY S REALIZÁCIOU  V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021…

Nová informácia k ŠVOK 2020

Nová informácia k ŠVOK 2020

Katedrové kolo ŠVOK sa presúva na 21. mája (štvrtok) o 8:30. Zároveň však upozorňujeme, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom je možná zmena dátumu resp. forma prezentácie. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Bližšie informácie sú tu.

Posun termínu odovzdania záverečnej práce

Posun termínu odovzdania záverečnej práce

UKF upozorňuje študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, že sa posúva termín odovzdania záverečnej práce o dva týždne. Najneskorší dátum vloženia záverečnej práce do Akademického informačného systému (AIS) je 9. mája 2020. Pri dizertačných prácach termíny určia dekani…

Prednáška na tému Vojenská psychológia

Prednáška na tému Vojenská psychológia

Dňa 5.3. sa v spolupráci s Oddelením psychologických a sociologických činností Personálneho úradu OS SR MO SR konala prednáška na tému Vojenská psychológia, ktorej súčasťou bola aj téma ako sa uplatniť ako psychológ Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnili študenti…