Dňa 13.2. sme na Katedre psychologických mali Deň otvorených dverí, v príprave ktorého sa angažovali naši pedagógovia aj študenti. Tešíme sa z množstva záujemcov o štúdium na našej katedre a veríme, že sa uvidíme v novom akademickom roku.

DOD 2020