Začiatok katedrového kola ŠVOK, ktoré sa bude konať 25. apríla, sa presunulo z 8:30 na 8:00 hod.

Pozor zmena ŠVOK