Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.

Oznamy:

Žiadne oznamy.

 

Podujatia:

Zariadenie sociálnych služieb „Kreatív“ v Klasove – exkurzia 30. 4. 2017 - V apríli sme navštívili zariadenie sociálnych služieb „Kreatív“ v Klasove. Zariadenie sa nachádza vo veľkom parku, čo umožňuje klientom aktívne sa zapájať do pomocných prác v parku. Budova bola v minulosti neogotickým kaštieľom z 19. storočia. Postupom rokov prešla viacerými ...
Študentská vedecká odborná konferencia 23. 3. 2017 - Dňa 23. marca 2017 sa na Katedre psychologických vied v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre konala Študentská vedecká a odborná konferencia v odbore Psychológia. Na konferenciu sa prihlásilo šesť súťažných prác v sekcii bakalár a dve ...
Medzinárodná konferencia Psychológia práce a organizácie 2016 19. 5. 2016 - V dňoch 18.-19.5. 2016 psychologické pracoviská Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva organizovali medzinárodnú konferenciu Psychológia práce a organizácie 2016. Ide o podujatie s dlhoročnou tradíciou organizovanou hlavnými českými a slovenskými univerzitnými a vedeckými inštitúciami zameranými na psychológiu práce. Fotogaléria z ...