Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.

Všetky dôležité informácie o prijímacom konaní a štúdiu na našej katedre, a tiež odpovede na často kladené otázky nájdete v záložke Uchádzači.

Základné informácie o študijnom programe psychológia, priebehu a spôsobe výučby na našej katedre a výskumnej a pedagogickej práci našich pedagógov nájdete v nasledujúcej prezentácii.

Prečo študovať psychológiu na našej katedre?
Vo videách Vám o svojich skúsenostiach so štúdiom porozprávajú naši študenti.

Oznamy:

Medzinárodné študentské psychologické dni 2021 1. 6. 2021 - Dňa 27.5. sa konali Medzinárodné študentské psychologické dni na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Gratulujeme našej študentke Bc. Laure Filipčíkovej k výbornému umiestneniu: 2. miesto v Celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii (magisterská sekcia) a 3. miesto v Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii (magisterská sekcia) so svojou záverečnou prácou s názvom Perfekcionizmus, sociálne porovnávanie na…
Katedrové kolo ŠVOK 24.3.2021 9. 3. 2021 - Milí študenti a študentky! Dňa 24.3. 2021 sa na našej katedre uskutoční katedrové kolo ŠVOK, na ktorom naši študenti a študentky odprezentujú súťažné práce. Príďte si vypočuť prezentácie a podporiť svojich spolužiakov a spolužiačky. Kedy? 24.3.2021 o 11.00 hod. Kde? online link na podujatie: https://meet.jit.si/SVOK_PSY_NR Odborná porota: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.,…
Katedrové kolo ŠVOK – posunutý termín na podávanie prihlášok! 8. 12. 2020 - Aj v tomto akademickom roku sa na našej katedre bude realizovať podujatie Študentská vedecká a odborná konferencia. Podujatie je plánované na koniec marca 2021. Presný termín podujatia a formu prezentácie upresníme vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s covid-19. Prihlášky na aktívnu účasť na podujatí je potrebné posielať do 26.2. 2021 na adresu ejurisova@ukf.sk. Katedrového kola ŠVOK…

 

Podujatia:

Katedrové kolo ŠVOK 24. 3. 2021 - Dňa 24.3. 2021 sa na našej katedre uskutočnilo katedrové kolo ŠVOK, na ktorom naši študenti a študentky odprezentovali súťažné práce. Odbornú porotu tvorili prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., PaedDr. et. Mgr. Erika Jurišová, PhD., Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., PaedDr. Martina Romanová, PhD. Odborná komisia určila nasledujúce poradie: Bc. sekcia 1. miesto: Adrian…
Tradičný Deň otvorených dverí tento rok netradične 8. 12. 2020 - Deň otvorených dverí na Katedre psychologických vied prebiehal tento rok online. Množstvo študentov využilo možnosť opýtať sa na štúdium prostredníctvom chatu. Otázky sa týkali rôznych oblastí: od všeobecných informácií o univerzite, fakulte, katedre, prijímacích skúškach, priebehu štúdia až po to, ako vyzerá rozvrh predmetov. Túto príležitosť využili aj viacerí uchádzači zo zahraničia. Veríme, že sme poskytli dostatok…
Prednáška na tému Vojenská psychológia 7. 3. 2020 - Dňa 5.3. sa v spolupráci s Oddelením psychologických a sociologických činností Personálneho úradu OS SR MO SR konala prednáška na tému Vojenská psychológia, ktorej súčasťou bola aj téma ako sa uplatniť ako psychológ Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnili študenti Bc. aj Mgr. štúdia. Za prezentáciu zvlášť ďakujeme npor. PhDr. Ivane SLYŠKOVEJ, bývalej absolventke našej katedry. Ďakujeme…