Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.

Oznamy:

Prihlasovanie na Erasmus+ mobility v AR 2019/2020 19. 3. 2019 - Milí študenti, milé študentky, je možnosť prihlasovania sa na Erasmus+ mobility v AR 2019/2020. podrobné informácie na: https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2815-erasmus-mobility-v-ar-2019-2020 Zároveň, stále ešte je možnosť prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu STAŽ v tomto AR 2018/2019: https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2755-erasmus-staz-pocas-letneho-semestra Obe výzvy majú možnosť prihlásenia sa ...
ŠVOK 2019 5. 2. 2019 - Dňa 25. apríla (štvrtok) o 8:30 sa uskutoční katedrové kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie odboru Psychológia. Bližšie informácie si môžte pozrieť tu a prihlásiť tu.
Katedrové kolo ŠVOK 2018 8. 3. 2018 - Dňa 12. apríla 2018 o 8.00 sa na našej katedre uskutoční katedrové kolo ŠVOK. Na aktívnu alebo pasívnu účasť sú srdečne pozvaní študenti všetkých ročníkov. Aktívni účastníci môžu, okrem dôležitých bodov zohľadnených pri prijímacom konaní na vyšší stupeň štúdia, získať ...

 

Podujatia:

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018 na Katedre psychologických vied a Ústave aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre 9. 11. 2018 - V rámci Týždňa vedy a techniky sa 7.11.2018 na FSVaZ UKF v Nitre uskutočnilo podujatie s názvom „Veda v psychológii alebo psychológia vedou“, ktoré už každoročne vzniká v spolupráci dvoch pracovísk – Katedry psychologických vied a Ústavu aplikovanej psychológie. Cieľom ...
Katedrové kolo ŠVOK 2018 15. 4. 2018 - Na Katedre psychologických vied sa v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie konalo dňa 12.4.2018 katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore Psychológia. Do súťaže sa prihlásili tri študentky magisterského študijného programu Psychológia. Študentky prezentovali svoje práce a diskutovali výsledky svojich výskumov s doc. PhDr. ...
Študentské experimenty 9. 3. 2018 - Naši druháci bakalári tento rok opäť realizovali experimenty v rámci predmetu Experimentálna psychológia pod vedením prof. PhDr. Tomáša Sollára, PhD a PhDr. Ľubora Pilárika, PhD. Každoročné podujatie, v rámci ktorého študenti prezentujú svoje experimenty, prináša množstvo zaujímavých zistení o ľudskom ...