Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.

Oznamy:

Veda v psychológii alebo psychológia vedou 23. 9. 2020 - Naša katedra v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie už tradične v rámci Týždňa vedy a techniky organizuje odborný seminár Veda v psychológii alebo psychológia vedou. Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných bakalárskych prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia.  Prezentované budú témy z oblasti aplikovanej psychológie ako kariérne poradenstvo, experimentálny výskum, pracovná a organizačná psychológia, klinická a poradenská…
Rozhovor s Dr. Čornákom pre Refresher 17. 9. 2020 - Prečítajte si rozhovor o penitenciárnej psychológii s Dr. Čornákom, ktorý okrem výučby na naše katedre pôsobí v Zbore väzenskej a justičnej stráže a aktuálne slúži v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a v Ústave na výkon väzby v Leopoldove. Rozhovor poskytol pre Refresher.
Výpožičné služby príručnej knižnice KPsV 7. 9. 2020 - Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 a pretrvávajúce opatrenia v čase zimného semestra AR 2010/21 je do knižnice KPsV povolený vstup len s rúškom.  Bez rúška nebudete vybavení. V miestnosti príručnej knižnice alebo v laboratóriu sa môže zdržiavať vždy len jeden študent, študentka, nakoľko knižnica má malé priestory.

 

Podujatia:

Prednáška na tému Vojenská psychológia 7. 3. 2020 - Dňa 5.3. sa v spolupráci s Oddelením psychologických a sociologických činností Personálneho úradu OS SR MO SR konala prednáška na tému Vojenská psychológia, ktorej súčasťou bola aj téma ako sa uplatniť ako psychológ Ozbrojených síl SR. Prednášky sa zúčastnili študenti Bc. aj Mgr. štúdia. Za prezentáciu zvlášť ďakujeme npor. PhDr. Ivane SLYŠKOVEJ, bývalej absolventke našej katedry. Ďakujeme…
DOD 2020 13. 2. 2020 - Dňa 13.2. sme na Katedre psychologických mali Deň otvorených dverí, v príprave ktorého sa angažovali naši pedagógovia aj študenti. Tešíme sa z množstva záujemcov o štúdium na našej katedre a veríme, že sa uvidíme v novom akademickom roku.
Naši doktorandi na konferencii PhD. Existence v Olomouci 5. 2. 2020 - 3.až 4.2. sa konala konferencia PhD. Existence v Olomouci, ktorej sa zúčastnili naši doktorandi z katedry psychologických vied Mgr.Katka Dančová, Mgr. Majka Jančiarová a Mgr. Jaro Lukac. Mgr. Katke Dančovej gratulujeme k 1.miestu za najkreativnejsi komiks ku PhD. štúdiu.