Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.

Oznamy:

Predĺženie prihlasovania na ERASMUS+ do 15.mája 25. 4. 2019 - Ešte stále sa môžeš prihlásiť a vycestovať do zahraničia vrámci programu ERASMUS+. Prihlasovanie je otvorené do 15. mája. Využi možnosť stráviť semester v Českej republike, Lotyšsku, Poľsku alebo Španielsku či absolvovať stáž v organizácii a krajine podľa svojho výberu! Aktuálne ...
Pozor zmena ŠVOK 10. 4. 2019 - Začiatok katedrového kola ŠVOK, ktoré sa bude konať 25. apríla, sa presunulo z 8:30 na 8:00 hod.
Prihlasovanie na Erasmus+ mobility v AR 2019/2020 19. 3. 2019 - Milí študenti, milé študentky, je možnosť prihlasovania sa na Erasmus+ mobility v AR 2019/2020. podrobné informácie na: https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2815-erasmus-mobility-v-ar-2019-2020 Zároveň, stále ešte je možnosť prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu STAŽ v tomto AR 2018/2019: https://www.ukf.sk/oznamy/spravy/2755-erasmus-staz-pocas-letneho-semestra Obe výzvy majú možnosť prihlásenia sa ...

 

Podujatia:

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018 na Katedre psychologických vied a Ústave aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre 9. 11. 2018 - V rámci Týždňa vedy a techniky sa 7.11.2018 na FSVaZ UKF v Nitre uskutočnilo podujatie s názvom „Veda v psychológii alebo psychológia vedou“, ktoré už každoročne vzniká v spolupráci dvoch pracovísk – Katedry psychologických vied a Ústavu aplikovanej psychológie. Cieľom ...
Katedrové kolo ŠVOK 2018 15. 4. 2018 - Na Katedre psychologických vied sa v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie konalo dňa 12.4.2018 katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore Psychológia. Do súťaže sa prihlásili tri študentky magisterského študijného programu Psychológia. Študentky prezentovali svoje práce a diskutovali výsledky svojich výskumov s doc. PhDr. ...
Študentské experimenty 9. 3. 2018 - Naši druháci bakalári tento rok opäť realizovali experimenty v rámci predmetu Experimentálna psychológia pod vedením prof. PhDr. Tomáša Sollára, PhD a PhDr. Ľubora Pilárika, PhD. Každoročné podujatie, v rámci ktorého študenti prezentujú svoje experimenty, prináša množstvo zaujímavých zistení o ľudskom ...