Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.

Všetky dôležité informácie o prijímacom konaní a štúdiu na našej katedre, a tiež odpovede na často kladené otázky nájdete v záložke Uchádzači.

Základné informácie o študijnom programe psychológia, priebehu a spôsobe výučby na našej katedre a výskumnej a pedagogickej práci našich pedagógov nájdete v nasledujúcej prezentácii.

Prečo študovať psychológiu na našej katedre?
Vo videách Vám o svojich skúsenostiach so štúdiom porozprávajú naši študenti.

Oznamy:

Výsledky celoslovenskej súťaže ŠVOČ 2. 5. 2022 - Gratulujeme našim študentkám Nine Vrábeľovej a Tatiane Miľkovej, ktoré získali 3.miesto v Bc. sekcii celoslovenskej súťaže ŠVOČ s témou: Vplyv meditácie na úroveň zvládania úzkosti. V Mgr. sekcii nás dôstojne reprezentovala Anna Vystrčilová s prácou: Vztah mezi prožívanou nadeji, religiozitou a depresí ve stáří.   Viac informácií si môžete pozrieť na plagáte z podujatia: Mezinárodní studentské psychologické…
Správa o návšteve hraničných priechodov Vyšné Nemecké a Ubľa 3. 3. 2022 - Vec: Správa o návšteve hraničných priechodov Vyšné Nemecké a Ubľa Dňa 2.3.2022 sme z poverenia MZ navštívili hraničné priechody Vyšné Nemecké a Ubľa, kde sme sa spojili s koordinátorom MZ pre zdravotnícku pomoc, psychiatričkou MUDr. Leslie Gezi a psychologičkou pracujúcou v hotspote v Ubli. Celkovo hodnotíme situáciu na priechodoch ako pokojnú, na priechode vo Vyšnom Nemeckom sa…
Katedrové kolo ŠVOK 2022 7. 2. 2022 - Milé študentky a študenti! Pozývame Vás na katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie v odbore Psychológia, ktoré sa uskutoční 24.marca 2022 (štvrtok). Využite možnosť prezentovať svoju prácu na odbornom podujatí, získajte kvalitnú spätnú väzbu, body pre prijímačky na vyšší stupeň vzdelávania a v neposlednom rade aj možnosť získať finančnú odmenu. Zúčastniť sa môžu všetci študenti v…

 

Podujatia:

Kariérové poradenstvo pre študentov 16. 5. 2022 - Ústav aplikovanej psychológie v zastúpení kariérových poradkýň Mgr. Miriamy Hudákovej, PhD. a Mgr. Kataríny Baňasovej, PhD. v spolupráci so Študentským centrom UKF 28.4.2022 zrealizoval Diskusný klub. Išlo o ochutnávku kariérového poradenstva pre  študentov, ktorí by si poradenstvo chceli vyskúšať, no ešte stále váhajú.   Spätná väzba od účastníkov: „Prišiel som zo zvedavosti, ale odnášam si ďaleko viac ako som…
Katedrové kolo ŠVOČ 2022 v odbore Psychológia 25. 3. 2022 - Ani tento marec nebol výnimkou, kedy sa na Katedre psychologických vied tradične koná podujatie študentsko-vedeckej odbornej činnosti. Po dvoch rokoch priaznivá pandemická situácia umožnila ŠVOČ uskutočniť v prezenčnej forme. Vo štvrtok 24. marca prezentovali študenti bakalárskeho a magisterského štúdia výskumné práce, v ktorých preukázali nielen prezentačné, argumentačné a metodologické zručnosti, ale aj nadšenie pre psychológiu ako vedu…
Katedrové kolo ŠVOK 24. 3. 2021 - Dňa 24.3. 2021 sa na našej katedre uskutočnilo katedrové kolo ŠVOK, na ktorom naši študenti a študentky odprezentovali súťažné práce. Odbornú porotu tvorili prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., PaedDr. et. Mgr. Erika Jurišová, PhD., Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., PaedDr. Martina Romanová, PhD. Odborná komisia určila nasledujúce poradie: Bc. sekcia 1. miesto: Adrian…