Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.

Oznamy:

ERASMUS+ stáž ešte toto leto! 11. 6. 2018 - Od 8.6.2018 do 30.7.2018 bude otvorené dodatočné prihlasovanie na stáže v rámci programu ERASMUS+ na AR 2017/18. Stáž je možné realizovať v časovom intervale do 30.septembra 2018,  najneskôr v čase 1.8. – 30.9.2018, čím sa splní základná podmienka byť na stáži minimálne ...
Prihlasovanie na mobility Erasmus+ na akad. r. 2018/19 ukončené 8. 3. 2018 - Oznamujeme študentom a zamestnancom UKF, že prihlasovanie sa na mobility Erasmus+ (študijný pobyt, stáž, prednáškový pobyt alebo školenie) pre akad. rok 2018/2019 bude prebiehať od 05.03.2018 do 05.04.2018 a to online cez aplikáciu StudyAbroad: www.studyabroad.sk. Inštrukcie: Všetci záujemcovia o mobilitu (študenti aj zamestnanci) odošlú ...
Katedrové kolo ŠVOK 2018 8. 3. 2018 - Dňa 12. apríla 2018 o 8.00 sa na našej katedre uskutoční katedrové kolo ŠVOK. Na aktívnu alebo pasívnu účasť sú srdečne pozvaní študenti všetkých ročníkov. Aktívni účastníci môžu, okrem dôležitých bodov zohľadnených pri prijímacom konaní na vyšší stupeň štúdia, získať ...

 

Podujatia:

ERASMUS+ stáž ešte toto leto! 11. 6. 2018 - Od 8.6.2018 do 30.7.2018 bude otvorené dodatočné prihlasovanie na stáže v rámci programu ERASMUS+ na AR 2017/18. Stáž je možné realizovať v časovom intervale do 30.septembra 2018,  najneskôr v čase 1.8. – 30.9.2018, čím sa splní základná podmienka byť na stáži minimálne ...
Katedrové kolo ŠVOK 2018 15. 4. 2018 - Na Katedre psychologických vied sa v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie konalo dňa 12.4.2018 katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore Psychológia. Do súťaže sa prihlásili tri študentky magisterského študijného programu Psychológia. Študentky prezentovali svoje práce a diskutovali výsledky svojich výskumov s doc. PhDr. ...
Študentské experimenty 9. 3. 2018 - Naši druháci bakalári tento rok opäť realizovali experimenty v rámci predmetu Experimentálna psychológia pod vedením prof. PhDr. Tomáša Sollára, PhD a PhDr. Ľubora Pilárika, PhD. Každoročné podujatie, v rámci ktorého študenti prezentujú svoje experimenty, prináša množstvo zaujímavých zistení o ľudskom ...